Home / Συνεργατες του εργου

Συνεργατες του εργου

Center for Social Innovation Ltd. (CSI)

Το CSI απασχολεί επαγγελματίες με πάνω από 50 χρόνια συλλογικών εμπειριών στους τομείς της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Επιχειρηματικότητας, της Εκπαίδευσης, του Ορθολογιστικού Συστήματος, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Παγκόσμιας Διαδικασίας Υγείας – Βιοεπιστήμες, Επιχειρηματικής Ιατρικής Παρέμβασης, Ανάπτυξης και Κινηματοποίησης Νέων και Ρύθμισης Πόρων με Στόχους και τους στόχους. Μέλη της Ιδρυτικής μας ομάδας εργάστηκαν σε τρεις ηπείρους και συνεργάστηκαν με οργανισμούς και άτομα από διάφορες χώρες. Η Ομάδα αξιοποιεί τις εμπειρίες τους για να υποστηρίξει τον εντοπισμό συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη και υλοποίηση έξυπνων και βιώσιμων λύσεων σε δύσκολα κοινωνικά προβλήματα.

Diversity Development Group (DDG)

Η ΜΚΟ Diversity Development Group, η οποία ιδρύθηκε το 2012, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την πραγματοποίηση κοινωνικών (επιστημονικών, εφαρμοσμένων και υποδομών) έργων και έρευνας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης, των ίσων ευκαιριών, της διαφορετικότητας, της μετανάστευσης και ενσωμάτωσης. Ο στρατηγικός στόχος της οργάνωσης είναι να βελτιώσει και να διαχειριστεί την ποικιλομορφία προς μια βιώσιμη, ανεκτική και κοινωνικά υπεύθυνη κοινωνία.

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Οι δραστηριότητες της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχουν εξελιχθεί σε δύο διαφορετικές αλλά διασυνδεδεμένες κατευθύνσεις. Πρωτίστως, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ παρέχει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Στηριζόμενη σε αυτή την εμπειρία, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει επίσης δραστηριοποιηθεί στον τομέα της άτυπης εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης και κατάρτισης.

Oxfam Italia (OIT)

Η Oxfam Italia είναι μη κυβερνητική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Ιταλίας, πλήρες μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Oxfam, στην οποία συμμετείχαν 18 οργανισμοί που συνεργάζονται σε περισσότερες από 90 χώρες, στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου κινήματος για αλλαγή, για να οικοδομήσει ένα μέλλον απαλλαγμένο από την αδικία της φτώχειας.

Ένας στους τρεις ανθρώπους στον κόσμο ζει σε συνθήκες φτώχειας. Η Oxfam είναι αποφασισμένη να αλλάξει αυτόν τον κόσμο κινητοποιώντας τη δύναμη των ανθρώπων ενάντια στη φτώχεια.

ITAINNOVA

Η ITAINNOVA, που δημιούργησε το 1984 η κυβέρνηση της Αραγονίας, έχει ως στόχο την προώθηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων / διαδικασιών με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και την πρόκληση να ενταχθούν στην ΕΕ. Είναι ένα δημόσιο και μη κερδοσκοπικό Τεχνολογικό Κέντρο με νομική προσωπικότητα και σαφή προσανατολισμό προς την αγορά, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις από τις γραμμές έρευνας και ανάπτυξης που μεταμορφώνουν και επιταχύνουν τις τεχνολογικές διαδικασίες των εταιρειών ή τις προκλήσεις στην κοινωνία μας.

Menedék – Ουγγρική Ένωση για τους Μετανάστες

Ο Menedék συνέβαλε στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών που έφθασαν και αναχώρησαν από την Ουγγαρία μέσω ενός συνόλου κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων που βασίζονται σε περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας.

Ο οργανισμός μας έχει αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύστημα υπηρεσιών που έχει υποστηρίξει χιλιάδες πρόσφυγες και άλλους αλλοδαπούς στην εξεύρεση νέου σπιτιού στην Ουγγαρία ή στην επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους.

AIDGLOBAL

Η AIDGLOBAL είναι ένας πορτογαλικός μη κυβερνητικός οργανισμός για την ανάπτυξη (ONGD), δεόντως αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας, ο οποίος στοχεύει στην προώθηση της δράσης για την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη (AID) σε παγκόσμιο πεδίο.

Το όραμα και η πρόκλησή μας είναι να κάνουμε τον κόσμο πιο δίκαιο, ισότιμο και βιώσιμο χώρο για να ζήσουμε με υψηλά επίπεδα γραμματισμού και εκπαίδευσης, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.