ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Οι δραστηριότητες της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχουν εξελιχθεί σε δύο διαφορετικές αλλά διασυνδεδεμένες κατευθύνσεις. Πρωτίστως, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ παρέχει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Στηριζόμενη σε αυτή την εμπειρία, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει επίσης δραστηριοποιηθεί στον τομέα της άτυπης εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης και κατάρτισης.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης, καθώς και εκπαίδευση σε καθημερινές βασικές δεξιότητες, προγύμναση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε χρήστες ψυχικής υγείας και μέλη άλλων ευάλωτων ομάδων.

Ο στόχος της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι να υποστηρίξει τους δικαιούχους στην απόκτηση βεβαιότητας, στην αύξηση της λειτουργικότητας και της αυτάρκειας. Ειδικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ψυχοκοινωνικών μονάδων της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ περιλαμβάνουν δραματοθεραπεία, επαγγελματική θεραπεία, χρήση συμμετοχικών τεχνών ως μέσου θεραπείας και επανένταξης.