Η ITAINNOVA, που δημιούργησε το 1984 η κυβέρνηση της Αραγονίας, έχει ως στόχο την προώθηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων / διαδικασιών με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και την πρόκληση να ενταχθούν στην ΕΕ. Είναι ένα δημόσιο και μη κερδοσκοπικό Τεχνολογικό Κέντρο με νομική προσωπικότητα και σαφή προσανατολισμό προς την αγορά, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις από τις γραμμές έρευνας και ανάπτυξης που μεταμορφώνουν και επιταχύνουν τις τεχνολογικές διαδικασίες των εταιρειών ή τις προκλήσεις στην κοινωνία μας.

Διαθέτει διάφορους τομείς τεχνικής / τεχνολογικής εμπειρίας, παρέχοντας επικεντρωμένες στις ανάγκες των λύσεων στόχων / πελατών μας: ΤΠΕ, Βιομηχανικές Διαδικασίες, Συστήματα Ισχύος, Υλικά, Βαθμονόμηση και Μετρολογία και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες.

Το προσωπικό της ITA είναι 220 άτομα με μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, που διαχειρίζονται προγράμματα βιομηχανικής ανάπτυξης, τεχνολογικής καινοτομίας και ποιότητας. Η τεχνογνωσία τους είναι πολύ ευρείας φύσης, η οποία κυμαίνεται από οικονομικά, επιχειρηματικά, συμβουλευτικά και τεχνολογικά.

Η ομάδα κατάρτισης της ITAINNOVA, με εμπειρία πάνω από 20 χρόνια, σχεδιάζει και αναπτύσσει υπηρεσίες κατάρτισης μέσω διαφορετικών μεθοδολογιών. Moocs, Video and Knowledge Pills, πλατφόρμα Moodle και Open eLearning, δραστηριότητες εξάσκησης, streaming και webinar κλπ., Καθώς και με καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες μέσω διαφόρων έργων.

Οι δραστηριότητες κατάρτισης επικεντρώνονται κυρίως στην εκμάθηση μέσω της πράξης που ενθαρρύνουν την πρακτική πλευρά κάθε μάθησης, ως την καλύτερη μέθοδο για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Αυτή η βιωματική μέθοδος, σε συνδυασμό με συνεργατικές εργασιακές και άλλες μεθοδολογίες, όπως το Design Thinking, εξασφαλίζουν ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν πραγματικές περιπτώσεις και καταστάσεις, δηλαδή τον πυρήνα αυτής της μάθησης.
Ως τεχνολογικό κέντρο, λειτουργεί ειδικά με νέα και καινοτόμα συστήματα μάθησης βασισμένα στις νέες τεχνολογίες, τα παιχνίδια, την εικονική και την ενισχυμένη πραγματικότητα κλπ … Η χρήση των νέων συσκευών και των πόρων που παρέχονται από τις ΤΠΕ αποτελεί ουσιαστικό μέρος οποιασδήποτε υπάρχουσας μεθοδολογίας, που επιτρέπει στους μαθητές να ασκούν άλλες βασικές δεξιότητες, όπως επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα ή κριτική σκέψη.

Τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα απευθύνονται σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες, εταιρείες, φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτές κλπ