Home / A PROJEKTRŐL

A PROJEKTRŐL

Az IOM és az UNICEF 2016-os jelentése szerint a több mint 1 millió menekült és migráns közül, akik a Földközi-tengeren keresztül Európába érkeztek, minden ötödik kiskorú. A becslések szerint csak 2016 folyamán 214.355 migráns gyerek érkezett az EU tagállamaiba. A migráns hátterű gyerekek veszélyeknek vannak kitéve útjukon, és az azonosítás és regisztráció során felmerülő nehézségek következtében gyermekvédelmi jogaikat sem ismerik el és tartják be minden esetben.

Az elemzés értelmében indokoltnak tűnik, hogy az EU tagállamai megfontolják egységes eljárások és rendszerek bevezetését, amelyek mind a tagállami sajátosságokat figyelembe veszik, mind pedig a tényeken alapuló gyakorlatokat becsatornázó és azokra épülő európai modelleknek megfelelnek. Jelen projekt kézzel fogható megoldásokkal szolgál az interdiszciplináris szakmai fejlesztésben, egységes európai megközelítéssel. Konkrétabban, az együttműködést több szinten értelmezzük: a szakemberek igényeinek becsatornázása; aktorok közötti együttműködések elősegítése; és minőségi fejlődés elérése korlátozott erőforrások felhasználásával.

A PROJEKT CÉLJA

A GVETS projekt fő célja, hogy kialakítson egy interdiszciplináris kompetencia-és képességfejlesztő tréning programot a gamifikácó eszközeinek felhasználásával olyan szakemberek számára, akik migráns hátterű gyerekekkel foglalkoznak. Ezáltal szeretnénk megerősíteni szerepüket a gyermekek védelmében és elősegíteni az ehhez szükséges képességeik kibontakozását.

A gamifikáció innovatív módszertanát alkalmazzuk, amely elősegíti a szociális munkások és más szakemberek képességeinek és kompetenciáinak fejelsztését a társadalmi kihívásokkal való küzdelemben. A gyermekvédelem és gyermekek segítése terén a képzés játékosítása magába foglalja a kísérletezés, problémamegoldás, kommunikáció és hálózatépítés, kritikus gondolkodás, a kontextualizáció, valamint a tudás gyakorlati alkalmazásának elsajátítását.

A PROJEKT ELEMEI

  • Online tanulási felület kialakítása a migráns hátterű gyerekekkel foglalkozó szakemberek készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésére
  • Kombinált képzés kifejlesztése és implementációja nemzetközi szakemberek és alkalmazások bevonásával egy multidiszciplináris keretben, az EQF, ECVET és EQAVET rendszerekbe illesztve
  • Innovatív szakképzési eszközök, jó gyakorlatok, valamint digitális eszközök és innovatív tanulási rendszerek alkalmazásának átadása
  • Minden érintett képessé tétele az innovatív infokommunikációs technológiákon alapuló szakképzési eszközök használatára új készségek elsajátításához
  • Aktuális tudás- és készségszint értékelő, elismerő és érvényesítő módszerek és eszközök átadása