Home / E-LEARNING

E-LEARNING

0 Rewards


Modul 1: Migráció és gyermekvédelem

Ebben a modulban a résztvevők megismerkednek a nemzetközi migráció alapfogalmaival, továbbá a gyermekvédelem alapjaival, különös tekintettel a migráns gyermekekre. Egy speciális lecke foglalkozik a gyermekvédelmi rendszerekkel, illetve azok különbségeivel a migráns és nem-migráns gyermekeket érintő beavatkozások tekintetében.

Leckecímek és magyarázat

Lecke Lecke címe Lecke rövid leírása
1 Nemzetközi migráció Ebben a leckében a nemzetközi migráció alapjaival ismerkedhetsz meg: mik a migráció lehetséges okai, milyen tényezők befolyásolják és milyen a hatásuk az emberek életére. Megérted majd a különbséget a menekültek és a migránsok között, és betekintést nyersz a menekültvédelem nemzetközi rendszerébe. Bemutatjuk a legjelentősebb, a migránsokat és menekülteket szerte a világon segítő nemzetközi szervezeteket és a magyar ellátórendszer jelentősebb szereplőit.
2 Migráns gyermekek A migráns és migráns hátterű gyermekek legnagyobb része a családjával érkezik, de vannak köztük olyanok is, akik felnőtt hozzátartozó nélkül, egyedül érkeznek. Ebben a leckében megismerkedsz e gyermekek speciális szükségleteivel, amelyek egyfelől gyermek mivoltukból, másfelől pedig migrációs hátterükből fakadnak. Megtudhatod azt is, hogy milyen lépéseket és intézkedéseket tehetsz, hogy segítsd őket.
3 A gyermekvédelem alapjai A gyermekvédelemben évtizedek óta léteznek egyetemes normák. Bemutatjuk ezeket az alapelveket, és megnézzük, hogyan működnek a gyakorlatban. Megtudhatod azt is, hogy melyek a legjellemzőbb veszélyeztető tényezők és mikor kell a gyermekvédelmi rendszernek működésbe lépnie. .
4 Migráns gyermekek a gyermekvédelemben Ez a lecke azokkal a sajátosságokkal foglalkozik, amelyek a migráns gyermekeket a gyermekvédelmi rendszerben körülveszik. A gyermekvédelmi rendszerbe bekerülő gyermekek közül sok a kísérő nélküli kiskorú, ezért életkorukról meg kell bizonyosodni. Ennek érdekében bemutatjuk az életkor meghatározására vonatkozó intézkedéseket. Azok a dilemmák is szóba kerülnek, amelyekkel a segítők akkor szembesülnek, amikor egy gyermek az ellátórendszer látókörébe kerül.


Modul 2: A veszélyeztetett migráns gyermekekkel való munka

Ebben a modulban a résztvevők megismerkednek a migráns gyermekeknek nyújtott segítő szolgáltatások holisztikus megközelítésével és eszközrendszerével. Szó lesz a rendszerszemléletű megközelítésről, az Ecomap (ökotérkép) készítéséről és a „Gyermek mindenek felett álló érdeke” (Best Interest Determination, BID) gyakorlatáról. Kitérünk a szektorközi együttműködés fontosságára is. E modulban kiemelt figyelmet fordítunk a traumatizált gyermekekkel való munkára és a veszélyeztetettség feltérképezésének eszközeire. Az utolsó leckét a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszereknek szenteljük.

Leckecímek és magyarázat

Lecke Lecke címe Lecke rövid leírása
1 A gyermekvédelem rendszere Ebben a leckében feltárjuk a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti rendszerek közötti különbségeket és hasonlóságokat. Különféle modellek mutatják, hogy a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti rendszerek összefonódnak, néhány országban e két fogalmat szinonimaként is használják. Ugyanakkor definíciók szintjén megkülönböztethetők, és a nemzeti rendszerek is e definíciók mentén kategorizálhatók. Megismerkedünk a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti rendszerek szereplőivel is. A nemzetközi kitekintésen túl megismerhetjük a hazai ellátórendszer struktúráját is.
2 Multidiszciplináris együttműködés és rendszerszemléletű megközelítés A hatékony segítő munkához szükség van az egyes szervezetek munkájának összehangolására. Bemutatjuk, hogy a résztvevőknek hogyan kell együttműködniük annak érdekében, hogy biztosítsák a gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesülését. A rendszerszemléletű megközelítés hozzásegít ahhoz, hogy a migráns gyerekek szükségleteit és a nekik való segítségnyújtást tágabb kontextusban vizsgáljuk, feltérképezzük a rendelkezésre álló erőforrásokat, és támogatást nyújtsunk a sikeres társadalmi integráció elősegítéséhez. Az ökológiai térkép (Ecomap) és az ökológiai rendszerek interkulturális megértése is hasznos lehet a rendszerszemléletű megközelítés szempontjából.
3 Segítő munka traumatizált gyermekekkel Minden gyermeket érhet trauma. Ugyanakkor a migráns (és különösen a menekült) gyermekek esetében nagyobb a traumatizálódás kockázata. Ebben a leckében bemutatjuk, hogy a különleges élethelyzetből fakadó traumás élmények miképpen vezethetnek PTSD-hez. Megismerkedhetsz azokkal az eszközökkel, amelyek segítségével felismerheted a PTSD-t, valamint szükség – és megfelelő kompetencia – esetén kezelheted vagy enyhítheted a tüneteket.
4 Veszélyeztetettség felmérésére szolgáló eszközök Ebben a leckében bemutatjuk gyermekbántalmazás és elhanyagolás jeleit és tüneteit, a veszélyeztetettség különféle dimenzióit. Stratégiákról és eszközökről tanulhatsz, amelyek hasznosak lehetnek olyan esetekben, amikor egy szakembernek döntést kell hoznia az adott gyermekkel vagy családi életével kapcsolatban, amennyiben a gyermeket érintő bántalmazás, veszélyeztetés vagy annak kockázata áll fenn.