Home / Partnerek / DDG

DDG

A 2012-ben alapított Diversity Development Group (DDG) civil szervezet egy non-profit szervezet, melynek célja társadalmi (tudományos, alkalmazott és infrastrukturális) projektek és kutatások megvalósítása és az emberi jogok, oktatás, esélyegyenlőség, sokszínűség, migráció és integráció területein. A szervezet stratégiai célja, hogy elősegítse és kezelje a sokszínűség jelenségét egy fenntartható, elfogadó és szociálisan felelős társadalomban. A DDG tevékenységei a következő területekre terjednek ki:

  • Aktuális migrációs és integrációs folyamatok monitorozása a Litvániát érintő aktuális migrációs folyamatokkal kapcsolatos elméleti és empirikus tudás összegyűjtésének, fejlesztésének és terjesztésének érdekében;
  • Esélyegyenlőség elősegítése migránsok és más érzékeny csoportok számára: lakhatási-és munkakörülmények, emberi jogok és társadalmi befogadás, társadalmi mobilitás és hálózatok monitorozása;
  • Alapvető jogok és szabadságok előmozdítása és konszolidálása: migránsok és más érzékeny csoportok jogegyenlősége a foglalkoztatás, lakhatás, egészségügy, szociális ellátás és oktatás területein; szakpolitikai elemzések és ajánlások;
  • Megelőző intézkedések a xenofóbia, rasszizmus és intolerancia ellen;
  • Emberkereskedelem elleni küzdelem

Tevékenységeinkkel a következő eredményeket célozzuk meg:

  • Aktív részvétel a szociálpolitika alakításában és megvalósításában, az érzékeny coportok védelmének garantálása érdekében (beleértve a diszkrimináció megelőzését, tolerancia terjesztését, az egyenlőség és emberi jogok érvényeülésének elősegítését);
  • Egy harmonikus, toleráns és teljes mértékben integrált társadalomért mechanizusok kialakítása és fejlesztése az ágazatközi együttműködés érdekében: állami szervek, civil szervezetek, az akadémia, független szakértők és az üzleti szektor bevonása a szociálpolitika alakításába, politikai vitákba és dikurzusba;

Ezen célok elérése érdekében, a DDG tevékenységei során különféle partnereket von be munkájába a társadalom különböző csoportjainak képviseletében.