Home / E-LEARNING

E-LEARNING

0 Rewards


Modulis 1: Kritinis ir konstruktyvus socialinis darbas

Tai įvadinis modulis apie kritinį požiūrį socialinio darbo praktikoje. Pirmoje dalyje bus pristatomas šiuolaikinis požiūris į pagalbos profesionalo vaidmenį. Toliau siekiant geriau suprasti diskriminacijos reiškinį ir jo prevencijos galimybes, bus aptariama galios dinamika socialinį darbuotoją supančioje sistemoje.

Toliau aptariama sistemų teorija, kuri yra plačiai pritaikoma daugelyje sferų, tačiau yra ypatingai naudinga dirbant su vaikais migrantais, nes padeda atskleisti kompleksinę sąveiką tarp vaiko ir jo aplinkos ir šios sąveikos įtaką vaiko gyvenimui.

Paskutinėje modulio dalyje pristatomi darbo komandoje ypatumai ir kaip profesionalų komandos gali dirbti tarpuavyje siekiant užtikrinti geriausius sprendimus bei pagalbą vaikams migrantams.

Dalių pavadinimai ir paaiškinimas

Dalis Dalies pavadinimas Paaiškinimas
1 Socialinio darbo praktikos principai Šioje dalyje pristatomi pagrindiniai principai, kuriais turi vadovautis socialinis darbuotojas, dirbdamas su klientu. Paaiškinamas socialinio darbuotojo vaidmuo ir kaip jis keičiasi priklausomai nuo aplinkybių ir kliento poreikių.
2 Socialinio darbo teorijos Šioje dalyje pristatomi skirtingi požiūriai į socialinio darbo praktiką. Konstruktyvistinė socialinio darbo teorija padeda profesionalams suprasti jų vaidmenį socialinėje sistemoje ir galios dinamikos ypatumus visuomenėje.
3 Sistemų teorija socialiniame darbe Šioje dalyje pristatomas sisteminis mąstymas socialinio darbo praktikoje. Ši perspektyva leidžia profesionalams matyti vaikus migrantus, jų šeimas ir aplinką kaip sistemą, kurios elementai sąveikauja tarpusavyje ir turi kompleksinį poveikį vaiko gyvenimui.
4 Konstruktyvios socialinės komandos ir profesionalų tinklai Šioje dalyje pristatomi komandinio darbo ypatumai ir poveikis socialinio darbo praktikai, paaiškinama, kaip skirtingos organizacijos sąveikauja tarpusavyje ir kokios sąlygos turi būti užtikrinamos, siekiant sukurti palaikančią struktūrą.

Modulis 2: Socialinių darbuotojų, dirbančių su vaikais migrantais, įgūdžiai

Šio modulio tikslas sustiprinti socialinių darbuotojų „minkštuosius“ įgūdžius (angl. soft skills), ypatingą dėmesį skiriant komunikacijos įgūdžių tobulinimui. Šios kompetencijos gali būti detaliau apibrėžiamos žinių, įgūdžių ar atsakomybių lygmenyse, kurie turėtų būti pasiekti, norint įgyvendinti pagrindinį tikslą. Užduotys nurodomos mokymų medžiagoje apima komunikacijos metodus ir technikas, susijusias su savivoka, kofliktų valdymu ir tarpkultūrinėmis kompetencijomis. Bendrai, visi šie gebėjimai siejasi su asmens savęs pristatymu, asmenine orientacija. Iš esmės, šiame modulyje pateikiama pravarti ir detali mokomoji medžiaga visiems mokymų vadovams, socialiniams darbuotojams, treneriams, dirbantiems su jaunų migrantų grupėmis. Modulis pateikia savivokos užsiėmimų ir pratimų, skirtų lavinti emocinį intelektą ir stiprinti klientų komunikacijos įgūdžius bei gebėjimus.

Dalių pavadinimai ir paaiškinimas

Dalis Dalies pavadinimas Paaiškinimas
1 Savivoka Besimokantieji supras, kaip asmeninės savybės ir tapatumas gali daryti įtaką jų elgsenai. Siekiama padėti su jaunais migrantais dirbantiems socialiniams darbutojams suprasti jų asmenybę ir vertybes.
2 Komunikacijos įgūdžiai Šios dalies tikslas paskatinti ir sustiprinti socialinių darbuotojų komunikacijos įgūdžius efektyvesniam ir veiksmingesniam bendradarbiavimui su vaikais migrantais.
3 Konfliktų valdymas Besimokantieji supras konfliktų priežastis ir išmoks su jomis tvarkytis, siekiant skatinti tarpusavio supratimą. Jie mokysis apie problemas ir būdus, kaip galima išspręsti konfliktus. Tikslas – įgalinti besimokančiuosius analizuoti įvairius įtampą sukeliančius šaltinius, taip praplečiant jų problemų sprendimo gebėjimų potencialą.
4 Tarpkultūrinės kompetencijos „Tarpkultūriškumo“ konceptas bus įvertintas susiejant jį patį su tam tikromis gyvenimiškomis situacijomis. Siekiama paskatinti besimokančiuosius vertinti žmonių įvairovę, skatinti skleisti teigiamą kultūrinės įvairovės kuriamą vertę, bei jos indėlį į globalizacijos sužmoginimą (angl. humanizing).

Modulis 3: Socialinis Darbas Skaitmeniniame Amžiuje

Šis modulis padės su vaikais migrantais dirbantiems profesionalams įgauti reikalingų žinių ir įgūdžių, susijusių su atvejo administracinėmis procedūromis ir vadyba, konsultavimu, etika bei kitais įrankiais, padėsiančiais efektyviau dirbti savo darbą skaitmenizuotame šiandienos pasaulyje.

Modulis ne tik suteiks profesionalams galimybę pagerinti savo žinias ir įgūdžius, bet jame pateikta aktuali informacija taip pat leis efektyviau dirbti su kolegomis, klientais bei suinteresuotomis šalimis. Be to, profesionalai susipažins su svarbiomis taisyklėmis ir teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga ir dalijimusi šiais duomenimis.

Užbaigę šį modulį profesionalai bus labiau motyvuoti maksimaliai gerai atlikti savo darbą, kadangi modulyje pristatyta teorinė ir praktinė medžiaga skatina holistinį požiūrį.

Dalių pavadinimai ir informacija

Dalis Dalies pavadinimas Paaiškinimas
1 Virtualūs įrankiai socialiniame darbe Šioje dalyje mokymų dalyviai vystys kompetencijas, susijusias su virtualiu mokymusi ir bendradarbiavimu, pavyzdžiui, susipažins su interaktyviais kursais, virtualiais bendradarbiavimo įrankiais ir forumais. Dalyviai taip pat susipažins su įvairiais virtualaus darbo metodais, kurie padidins jų įgūdžius ir padės produktyviau ir efektyviau atlikti darbą, susipažins su pagrindinėmis socialinės medijos taisyklėmis.​
2 Atvejo administravimas internetu Šioje dalyje mokymų dalyviai nagrinės įvairius metodus, susijusius su atvejo administravimu internete: kaip teisingai užpildyti dokumentus, dalintis informacija ir apsaugoti kliento asmens duomenis.​
3 Konsultavimas ir atvejo vadyba internete Šioje dalyje mokymų dalyviai ugdys įgūdžius, susijusius su konsultavimu ir sąveika internete: susipažins su internetiniu konsultavimu, jo privalumais ir trūkumais bei internetinės komunikacijos taisyklėmis. Mokymų dalyviai susipažins su komunikacijos įrankiais ir pagrindinėmis e. etiketo taisyklėmis.
4 Etiniai aspektai ir saugumas​​ Šioje dalyje mokymų dalyviai įgaus bazines etinių problemų sprendimo žinias, susijusias su vaikų apsauga internete. Jie susipažins su vaikų seksualinio išnaudojimo aspektais internete bei su tuo susijusiais teisiniais reikalavimais, BDAR (bendrojo duomenų apsaugos reglamento) nuostatomis ir rekomendacijomis.​​