Home / News Lithuanian / GVETS 1st Newsletter

GVETS 1st Newsletter

Vaikai migrantai migracijos kelyje rizikuoja patirti įvairių formų prievartą ir dėl identifikacijos ir registracijos sunkumų jų, kaip vaikų poreikiai, ne visuomet identifikuojami ir užtikrinami.

Matydamas trūkumą egzistuojančioje profesinio mokymo sistemoje Europos Sąjungos lygmenyje, GVETS konsorciumas siekia sukurti internetinį, interaktyvų e-mokymų įrankį, skirtą vystyti įgūdžius profesionalų, dirbančių su vaikais migrantais. Konsorciumas siekia sukurti bendrą Europai apčiuopiamą tarpdisciplininio profesinio tobulėjimo sprendimą. Konsorciumo ambicija – sinergiškai panaudoti visų septynių projekto organizacijų partnerių žinias, patirtį ir ekspertiškumą, integruojant sužaidybinimo elementus, kuriant mokymų programas susijusias su migracija, vaikais, ir tarpkultūriniu mokymusi.