AIDGLOBAL

„AIDGLOBAL“ – Portugalijos užsienio reikalų ministerijos oficialiai pripažinta nevyriausybinė vystymosi organizacija (ONGD), skatinanti veiklą integracijos ir vystymosi labui (angl. Action towards Integration and Development, AID) pasauliniu (angl. Global) mastu.

Mūsų vizija ir tikslai – kurti sąžiningesnį, teisingesnį ir tvaresnį pasaulį, kelti raštingumo ir išsilavinimo lygį bei skatinti aktyvų pilietiškumą.

Mes siekiame kurti, planuoti ir įgyvendinti strategijas bei veiksmus, padedančius pašalinti kliūtis švietimo prieinamumui ir socialinei integracijai portugališkai kalbančių šalių bendruomenėje (CPLP), kur dirbame tiesiogiai su vietos gyventojais ir valdžios institucijomis.

Portugalijoje organizacija „AIDGLOBAL“ diegia švietimo globalios pilietybės tema vertybes bei skatina migrantų socialinę integraciją: rengia projektus mokyklose, organizuoja kursus mokytojams ir teikia pedagoginius išteklius švietėjams. „AIDGLOBAL“ taip pat vykdo veiklą neformaliojo švietimo sektoriuje bei remia abiejų sričių pilietinės visuomenės organizacijų darbuotojus ir savanorius. Mozambike organizacija „AIDGLOBAL“ prisideda prie aukštos kokybės švietimo: skatina skaitymo įpročius ir skaitmeninį raštingumą bei yra įkūrusi Mokyklų bibliotekų tinklą Šibuto regione.