Home / Projekto partneriai / Center for Social Innovation Ltd

Center for Social Innovation Ltd

„Center for Social Innovation“ Ltd dirba profesionalų komanda, bendrai turinti daugiau nei 50 metų darbo socialinių naujovių diegimo, verslumo, švietimo, sistemų racionalizavimo, informacinių ir komunikacijų technologijų, pasaulio sveikatos proceso (gyvosios gamtos mokslų), verslo kriminalistinių tyrimų, jaunimo raidos ir skatinimo bei išteklių derinimo su tikslais ir uždaviniais srityse patirties. Steigėjų komandos nariams yra tekę dirbti trijuose žemynuose ir bendradarbiauti su organizacijomis ir asmenimis iš įvairių šalių. Remdamasi savo patirtimi, komanda siekia padėti nustatyti sistemines problemas ir kurti bei įgyvendinti išmanius ir tvarius būdus sudėtingoms socialinėms problemoms spręsti.

Mūsų komanda daugiausia dėmesio skiria pastangoms kurti ir įgyvendinti būdus sisteminėms socialinėms, švietimo ir ekonominėms problemoms spręsti. Šie sprendimo būdai kuriami įvairiapusiškai bendraujant su suinteresuotais asmenimis. Mes manome, kad gyvenimo kokybė išauga, kai socialinių naujovių diegimo procesui suteikiama daugiau svorio, siekiant įgyvendinti socialinį teisingumą, sprendžiamos sisteminės problemos ir kuriami sprendimo būdai, galintys suteikti naujų galimybių tiek asmenims, tiek organizacijoms.

CSI sprendžia sistemines socialines problemas, turinčias įtakos mūsų mokymuisi, darbui, bendravimui, gyvenimui ir elgsenai su aplinkiniais. Mūsų tikslas – nuolat formuoti platų šių problemų pagrindinių priežasčių suvokimą, kurti socialinę dvasią keliančius ir energijos teikiančius sprendimo būdus ir juos įgyvendinti, pasitelkiant į ilgalaikį tvarumą orientuotus ardomuosius procesus. Mūsų strategijoje daugiausiai dėmesio skiriama tam, kad visi projektai, kuriuose dalyvaujame, būtų tarpusavyje susiję ir jais visais būtų siekiama atnešti naudos vietinei, regioninei ir pasaulinei ekosistemai.