Iasis NGO

Organizacijos „IASIS NGO“ veikla vykdoma dviejose skirtingose, tačiau susijusiose srityse. Pirma, „IASIS NGO“ teikia gydymo ir konsultavimo paslaugas socialiai pažeidžiamoms grupėms, patiriančioms didelę socialinės atskirties riziką. Remdamasi patirtimi šioje srityje, organizacija „IASIS NGO“ taip pat ėmė aktyviai veikti neformaliojo ugdymo bei mokymosi ir lavinimosi visą gyvenimą srityje.

„IASIS NGO“ teikia psichoterapijos, psichopedagogikos ir psichopedagoginio rengimo paslaugas bei organizuoja būtiniausių kasdienių įgūdžių, konsultuojamojo ugdymo ir psichosocialinės paramos mokymus psichinės sveikatos problemų turintiems žmonėms bei kitoms pažeidžiamoms grupėms.

„IASIS NGO“ siekia padėti paramos gavėjams įgyti pasitikėjimo savimi, sėkmingai funkcionuoti visuomenėje ir tapti savarankiškiems. „IASIS NGO“ psichosocialinėse grupėse vykdoma tokia konkreti veikla: dramos terapija, darbo terapija ir žiūrovus įtraukiantys menai, kurie naudojami kaip terapijos ir reintegracijos priemonė.