ITAINNOVA

Organizaciją „ITAINNOVA“ 1984 m. įkūrė Aragono regiono savivaldybė Ispanijoje. Šios organizacijos tikslas buvo skatinti įmonių technologinį pajėgumą ir taip vystyti naujus produktus (procesus) bei didinti konkurencingumą ir įveikti iššūkį įstoti į ES. „ITAINNOVA“ – tai viešoji įstaiga ir pelno nesiekiantis Technologijų centras, turintis juridinio asmens statusą ir orientuotas į rinką. „ITAINNOVA“ teikia pažangius savo moksliniais tyrimais ir plėtra grįstus sprendimus, keičiančius ir greitinančius su technologijomis susijusius procesus įmonėse bei padedančius įveikti socialinius iššūkius.

„ITAINNOVA“ specializuojasi keliose technikos (technologijos) srityse ir teikia sprendimus, pritaikytus tikslinių grupių (klientų) poreikiams šiose srityse: informacinių ir komunikacijos technologijų, pramonės procesų, energijos sistemų, mechatronikos, medžiagų, kalibravimo ir metrologijos bei mokymo paslaugų.

Organizacijoje „ITANNOVA“ dirba 220 darbuotojų, turinčių didelę patirtį Europos mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bei pramonės plėtros ir technologinių naujovių diegimo ir kokybės programų valdyme. Jų specializacija  itin plati, apimanti daugybę sričių nuo ekonomikos ir verslo valdymo iki konsultavimo paslaugų ir technologijų.

„ITAINNOVA“ mokymų komanda turi didesnę kaip 20 metų patirtį ir vykdo mokymo paslaugų kūrimo ir vystymo veiklą pasitelkdama skirtingą metodiką (atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus (Moocs), vaizdo įrašus ir trumpus informacinius pranešimus (angl. „knowledge pills“), „Moodle“ ir „Open Elearning“ platformas, „Exelearning“ programinę įrangą, srautinį vaizdo siuntimą, saityno seminarus ir kt.) bei dirba su pažangia pedagogikos metodika įvairiuose projektuose.

Mokymo veikloje didžiausias dėmesys skiriamas mokymuisi per veiklą ir bet kokio mokymosi praktinei daliai – tai laikoma tinkamiausiu būdu pasiekti geresnių rezultatų. Pasitelkiant tokį patirtimi grįstą mokymo metodą, bendrą darbą ir kitus metodus, pavyzdžiui, modeliavimu grįstą mąstymą (angl. „design thinking“) užtikrinama, kad mokiniai susidurs su tikromis situacijomis ir problemomis, t. y. tuo, kas svarbiausia tokiuose mokymuose.

„ITAINNOVA“ yra technologijų centras, todėl daug dirba su naujomis ir pažangiomis mokymo sistemomis, kurios paremtos naujomis technologijomis, kompiuteriniais žaidimais, virtualia bei papildyta realybe ir kt. Dėl informacinių ir komunikacijos technologijų pažangos atsiradusių naujų įrenginių ir šaltinių naudojimas – neatsiejama bet kurios šiuolaikinės mokymo metodikos dalis, leidžianti mokiniams ugdyti kitus būtinus gebėjimus, pavyzdžiui, komunikacijos, bendradarbiavimo, kūrybingumo ir kritinio mąstymo įgūdžius.

Mokymo programos skirtos verslininkams, profesionalams, įmonėms, universitetų studentams, mokytojams, mokymų specialistams ir kt.