Home / Projekto partneriai / Menedék – Vengrijos asociacija migrantams

Menedék – Vengrijos asociacija migrantams

Organizacija „Menedék“ stiprina į Vengriją atvykstančių ir iš jos išvykstančių migrantų socialinę integraciją – vykdo įvairias socialines, edukacines ir kultūrines programas, paremtas per daugiau kaip 20 metų sukaupta patirtimi.

Mūsų organizacija išvystė kompleksinę paslaugų sistemą, padedančią tūkstančiams pabėgėlių bei kitų atvykėlių įsikurti Vengrijoje arba grįžti į savo gimtąją šalį. Padedame migrantams teikdami asmenines ir grupines konsultacijas, kalbos pamokas bei vykdydami įvairias bendruomenines programas, taip siekdami padėti jiems pažinti ir suprasti vengrų kultūrą ir įpročius, rasi darbą ir gyvenamąją vietą bei nepaklysti biurokratiniuose labirintuose. Mūsų specialistai teikia tiesiogines paslaugas migrantams Budapešte, Fote, Vamoszabadės kaime, Kiškunhalaše, Nyirbatore ir Dėre.

Organizacija „Menedék“ teikia į tam tikras migrantų grupes orientuotus sensibilizacijos (psichologijos) mokymus profesionalams, kurie savo veikloje susiduria su migrantais: mokytojams, socialiniams darbuotojams, sveikatos apsaugos darbuotojams, policijos pareigūnams bei ginkluotiems apsauginiams.

Mums svarbu ne tik palaikyti imigrantus ir su jais dirbančius profesionalus, bet ir padėti didžiajai visuomenės daliai tapti svetingesnei ir lengviau priimti atvykėlius, nes tai  neatsiejama sėkmingos migrantų integracijos dalis. Todėl siekiame užmegzti priimančiosios visuomenės ir imigrantų ryšius organizuodami įvairius edukacinius ir kultūrinius projektus.

Tarptautinėje aplinkoje organizacija „Menedék“ vadovauja ir dalyvauja projektuose bei iniciatyvose, kuriomis siekiama suvienyti migrantų integracijos srityje dirbančias organizacijas, profesionalus ir valdžios institucijas. Mes įsipareigojame dalytis įgūdžiais ir gerąja patirtimi su kitomis vietinėmis ir regioninėmis nevyriausybinėmis organizacijomis.