Home / Projekto partneriai / Oxfam Italia (OIT)

Oxfam Italia (OIT)

„Oxfam Italia“ – tai vystymosi srityje dirbanti nevyriausybinė ir pelno nesiekianti Italijos asociacija, pilnateisė tarptautinės organizacijos „International Confederation Oxfam“, kurią sudaro 18 bendradarbiaujančių organizacijų tinklas 90 tyje valstybių, narė. „Oxfam“ priklauso pasauliniam pokyčių siekiančiam judėjimui, kovojančiam už pasaulį be neteisingumo ir skurdo.

Skurdą patiria vienas iš trijų pasaulio gyventojų. Organizacija „Oxfam“ pasiryžusi sutelkti žmonių jėgas kovai prieš skurdą ir šią statistiką pakeisti. „Oxfam“ visame pasaulyje ieško praktiškų ir pažangių būdų padėti žmonėms išbristi iš skurdo ir klestėti. Užklupus nelaimėms, gelbsti gyvybes ir padeda susigrąžinti pragyvenimo šaltinius.

Be to, vykdo kampanijas, padedančias skurdžiausiems žmonėms paveikti vietinius bei pasaulinius politinius sprendimus, kurie daro tiesioginę įtaką jų gyvenimui. „Oxfam“ visą savo veiklą vydo bendradarbiaudama su organizacijomis partnerėmis ir pažeidžiamomis moterimis bei vyrais ir taip siekia užkirsti kelią į skurdą vedančiai neteisybei.

„Oxfam Italia“ skatina prisidėti prie humanitarinės pagalbos ir vykdo tarptautinius bendradarbiavimo projektus įvairiose intervencijos srityse: žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtros ir vystymo, profesinio lavinimo ir mokymų, paramos sveikatos apsaugai, viešųjų socialinių paslaugų stiprinimo, ekonominės plėtros, nelaimių prevencijos vietiniu mastu bei aplinkos apsaugos.

„Oxfam Italia“ remiasi tyrimais ir analizėmis bei vietinių partnerių organizacijų patirtimi besivystančiose šalyse ir bendradarbiaudama su kitomis „Oxfam“ dukterinėmis organizacijomis rengia kampanijas, gina pažeidžiamų grupių teises ir vykdo švietimo veiklą, kuria siekiama informuoti visuomenę apie tikrąsias skurdo priežastis, skatinti paprastus žmones kovoti dėl teisingesnio pasaulio bei daryti spaudimą sprendimus priimantiems lyderiams siekiant pakeisti skurdą ir neteisybę įtvirtinančią politiką.