Home / Quiz / Modulio 1-Dalis 3-Atvejo Analizė 1

Modulio 1-Dalis 3-Atvejo Analizė 1

Savivaldybės švietimo komitetas pastebi, kad vaikų migrantų, pradėjusių lankyti apylinkės mokyklas, o taip pat ir šių vaikų tėvų, kurie paramos kreipiasi į rajono Vaiko gerovės tarnybas, skaičius ženkliai išaugo. Vaiko gerovės tarnybos atstovai organizuoja susitikimą su visomis suinteresuotomis šalimis ir savivaldybės atstovais, atsakingais už švietimo organizavimą rajone. Organizuojamo susitikimo tikslas – išgirsti skirtingų suinteresuotų šalių perspektyvas, sukurti vaikų migrantų švietimo koncepciją, sukurti vaikų migrantų integracijos mokykloje mechanizmą bei nustatyti galimas intervencijos strategijas. Susitikime dalyvauja šie asmenys: rajono meras, savivaldybės švietimo komiteto pirmininkas bei rajone esančių mokyklų (kelių viešųjų, privačios, alternatyviojo švietimo (Valdorfo) ir bažnytinės) direktoriai.

Vaidmenys:
Meras: yra konservatyvus ir mano, kad geriausia rasti taikų situacijos sprendimo būdą, nekonfliktuoti su rinkėjais.
Švietimo komiteto pirmininkas: anksčiau pats buvo mokytojas, vyresniame amžiuje tapo politiku. Jis nemėgsta iššūkių, bet yra socialiai jautrus.
Mokyklos direktorius: lyderio pozicija jam nauja, vadovavimą mokyklai vertina iš vadybinės perspektyvos. Jam svarbu, kad mokykla gautų finansavimą ir jis yra ištikimas merui.
Kitos mokyklos direktorė: vadovauja mokyklai jau daug metų, jos vyras yra iš Lenkijos. Mėgsta įsitraukti į vaikų migrantų gerovę skatinančių projektų kūrimą.  

Dar kitos mokyklos direktorė: jos vadovaujama mokykla yra naujame besiplečiančiame miesto kvartale, todėl į šią mokyklą užsiregistruoja vis daugiau vaikų iš viduriniosios klasės šeimų. Norėtų, kad jos vadovaujamoje mokykloje neliktų vaikų iš neturtingesnių šeimų (daugiausia tai yra romų tautybės vaikai).
Privačios mokyklos direktorė: jos vadovaujama privati mokykla yra labiau orientuota į nepasiturinčių šeimų vaikų švietimą. Dėl mažėjančios finansinės paramos iš savivaldybės vis mažiau vaikų gali lakyti šią mokyklą, tačiau paklausa auga. Pati direktorė yra žmogaus teisių aktyvistė ir mano, kad vaikai migrantai yra nepalankesnėje situacijoje nei, pavyzdžiui, romų tautybės vaikai.  

Bažnytinės mokyklos direktorius: jo įsitikinimu, vaikai migrantai pirmiausia turėtų gerai mokėti šalies kalbą, tačiau yra atviras galimybei priimti į mokyklą vaikus, kurie yra iš praktikuojančių katalikų šeimų.
Alternatyviojo švietimo (Valdorfo) mokyklos direktorius: jo nuomone, įvairovė yra labai svarbi mokykloje, tačiau yra linkęs skeptiškai vertinti vaikų iš musulmonų šeimų integracijos galimybes. Direktorius linkęs priimti į mokyklą visus, kuriems priimtina Valdorfo alternatyviosios pedagogikos kūrėjų R. Šteinerio ir E. Molto ideologija.

Kultūros centro direktorius (dalyvauja kaip konsultantas): jam svarbus tautinių tradicijų ir vertybių išsaugojimas.

Organizacijos, dirbančios daugiakultūrinio švietimo srityje, savanoris (dalyvauja kaip stebėtojas): doktorantūros studentas, rašantis baigiamąjį darbą apie vaikų migrantų švietimo ypatumus.