Home / Quiz / Modulio 1-Dalis 3-Užduotis 2

Modulio 1-Dalis 3-Užduotis 2

Maya yra 17 metų mergaitė, kilusi iš Afrikos Magrebio regiono. Būdama šešerių metų ji buvo pateko į vaikų globos centrą. Po persikėlimo į visą laiką gyveno toje pačioje vietoje. Pirmuosius kelis metus mergaitę lankydavo jos tėvas, tačiau ilgainiui jo vizitai tapo vis retesni, kol galiausiai liovėsi. Mergaitė turi problemų dėl drausmės, kurios pasireiškia konfliktiniu elgesiu bei smurtavimu prieš kitus vaikus centre. Sulaukusi 18 metų, jis turės palikti centrą, tačiau neturi palaikymo iš šeimos, finansinių išteklių, pastovios gyvenamosios vietos ar darbo.

This image has an empty alt attribute; its file name is Empathy-Map-006-PNG-1024x662.png

1) Su KUO mes tapatinamės?
Kurį asmenį (situacijos dalyvį) mes norime suprasti?
Kokioje situacijoje šis asmuo yra?
Koks šio asmens vaidmuo dabartinėje situacijoje?

2) Ką situacijos dalyviui reikia PADARYTI?
Ką situacijos dalyviui reikėtų daryti kitaip?
Kokias užduotis ar veiklas situacijos dalyvis turėtų atlikti?
Kokius sprendimus situacijos dalyvis turėtų priimti?
Kaip situacijos dalyvis galėtų pamatuoti savo sėkmę atliekant šias užduotis/ įgyvendinant šiuos sprendimus?

3) Ką situacijos dalyvis MATO?
Ką situacijos dalyvis mato rinkoje?
Ką situacijos dalyvis mato savo artimiausioje aplinkoje?
Ką situacijos dalyvis mato sakant ar darant kitus asmenis?
Ką situacijos dalyvis mato ir skaito?

4) Ką situacijos dalyvis SAKO?
Ką mes girdime situacijos dalyvį sakant?
Ką mes įsivaizduojame situacijos dalyvį sakant?

5) Ką situacijos dalyvis DARO?
Koks šiandien buvo situacijos dalyvio elgesys?
Kokį situacijos dalyvio elgesį mes pastebime?
Ką mes įsivaizduojame situacijos dalyvį darant?

6) Ką situacijos dalyvis GIRDI?
Ką situacijos dalyvis girdi sakant kitus?
Ką situacijos dalyvis girdi iš savo draugų?
Ką situacijos dalyvis girdi iš kolegų?
Kokius gandus girdi situacijos dalyvis?

7) Ką situacijos dalyvis GALVOJA ir JAUČIA?

MINUSAI
Kokios situacijos dalyvio baimės, nusivylimai, kas jam kelia nerimą?

PLIUSAI
Kokie situacijos dalyvio norai, poreikiai, viltys, svajonės?