Home / Quiz / Module 7-Part 2-Case Study 2-LT

Module 7-Part 2-Case Study 2-LT

Socialines paslaugas teikiantys specialistai iš įvairių sričių – vaikų socialinės gerovės, sveikatos, švietimo, policijos, nepilnamečių vaikų prieglaudų – nori įsitikinti, kad suteikia reikiamą paramą pažeidžiamiems vaikams ir paaugliams. Siekiant užtikrinti, kad skirtingų organizacijų taikomos intervencijos neprieštarauja viena kitai ir nesikartoja, šie specialistai nusprendė, kad efektyviausia būtų dalintis informacija apie atvejus, su kuriais jie dirba.

Siekdami šio tikslo organizacijų atstovai suformavo Vaiko saugumą užtikrinančių agentūrų centrą tam, kad galėtų kaupti ir dalinti informacija apie savo klientus. Kiekvienas šio agentūrų centro narys pasirašė sutartį, kurioje šalia kitų svarbių dalykų, buvo nurodyta, kokia informacija galima dalytis su kitais grupės nariais. Ši sutartis buvo parengta atsižvelgiant į BDAR reikalavimus.

https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1625861/data-sharing-code-of-practice-additional-case-studies-201701.pdf