Home / Quiz / Module 7-Part 4-Case Study 2-LT

Module 7-Part 4-Case Study 2-LT

Leslė turi dvi dukteris, vienai 12 metų, kitai – 17 metų. Ji reguliariai patikrina dukterų telefonus, nes nori jas apsaugoti nuo pavojų internete. Vieną dieną jaunesnės dukters telefone ji rado įtartiną SMS pranešimą. Dukra paaiškino, kad jos vyresnė sesuo susipažino internete su 42 metų amžiaus vyru ir bendravo su juo per Facebook. Vyras paskatino merginą nusipirkti naują SIM kortelę, kad jie galėtų bendrauti niekam nežinant.

Vieną dieną vyras paprašė vyresniosios dukters duoti jaunesnės sesers numerį, nes turi draugą, kuris norėtų su ja pabendrauti. Kai ji pasakė, kad jos seseriai tik 12, vyras pasakė, kad jo draugui 17. Jo tariamas draugas bendravo ir siuntė seksualinio pobūdžio žinutes abiem dukterimis. Leslė išsiaiškino, kad jos  dukterys tarėsi susitikti su šiuo vyru, todėl pranešė apie tai policijai. Policijos tyrimas atskleidė, kad septyniolikmetis vyro draugas ir 42 metų amžiaus vyras buvo tas pats asmuo ir jis planavo išsivežti mergaites su savimi.

https://www.nspcc.org.uk/what-we-do/childrens-stories-about-abuse/leslies-story/