Home / Quiz / Modulio 2-Dalis 3-Atvejo Analizė 1

Modulio 2-Dalis 3-Atvejo Analizė 1

Trys to paties amžiaus berniukai pertraukų tarp pamokų metu kartu žaidžia futbolą. Vieną dieną Silvestras, už kitus didesnis berniukas, pripasakoja kitiems melagingų istorijų apie Emile, sirų kilmės berniuką. Jis teigia, kad Emile pavogė pieštukus nuo mokytojos stalo. Tai pat pasakoja koks Emile kvailas. Kelias sekančias pertraukas, kai Emile bando kartu žaisti futbolą, Sylvain ir kiti du berniukai liepia jam pasišalinti. Berniukai jam neleidžia prisijungti kartu žaisti futbolo. Po pertraukos, Sylvain ir kiti du berniukai nuseka Emile į tualetą. Berniukai jį aprėkia ir apstumdo. Tuo pačiu prigrąsina, jei kam prasitars, berniukai jį primuš ir jis niekada nebegalės žaisti futbolo. Nuo to laiko niekas nebežaidžia ir nebebūna su Emile. Kaskart, kai Silvestras prisiartina prie Emile, Silvestras užkabina Emile, ar jį kaip nors užgauna, bei grąsina, kad Emile geriau jau niekam nepaskųstų… arba kitaip jį primuš. Emile nebenori per partraukas eiti į lauką.

Konfliktų sprendimai – Atvejų analizės. (2004, Rugsėjo 22). Paimta iš https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/foundation_gr3/blms/3-1-5c.pdf